LOUIS CORNER LEFT AIR 10kW Twin Glass

PROIZVOD JE ŠTIĆEN PATENTOM NA PODRUČJU EU

Proizvod sadrži:
 
 •         kamin
 •         spremnik 30 ili 45 kg
 •         dodavač
 •        automatska klapna dovoda zraka
 •         automatsko čišćenje peći
 •         upravljanje radom turbine DGP ujedno sa modulacijom okretaja
 •         set senzora
 •         upaljač
 •         upravljački program
 •         sobni termostat
 •         tjedni timer
Dodatne opcije:


 • Upravljanje preko interneta i SMS-a 
               Uskoro dostupno!


 • Dodatni senzor sobne temperature
AUTO WOOD IGNITION
AUTO PELLET IGNITION
BURNER DOUBLE CLEANING SYSTEM
ACTIVE CLEAN GLASS SYSTEM
AUTO FUEL CHANGE
CLOSED COMBUSTION CHAMBER
SYSTEM CONNECT Wi-Fi
Materijal za loženje:

Pogledajte naše filmove:
    
Designed in SolidWorks 3D CAD Technology 
LOUIS CORNER LEFT AIR 10 kW TWIN GLASS Kamin na pelet i drva

Kamin sa raspodjelom toplog zraka na PELET I DRVA sa automatskim sistemom paljenja i doziranja goriva.

Snaga 6-10 kW

Površina grijanog prostora:  do 170 m2


 
RADI BEZ NAPAJANJA *


*U slučaju nestanka napona kamin se može koristiti bez struje paljenjem drva na tradicionalan način.


Predosti:


 • Zatvorena komora za sagorijevanje
 • Automatsko – dvostruko čišćenje gorionika
 • Automatsko paljenje PELETA i DRVA
 • Automatsko otvaranje dovoda zraka za sagorijevanje
 • Automatska modulacija snage Fuzzy Logic 3 generacije
 • Aktivni sistem čistog stakla
 • Sobni termostat
 • Tjedni programator
 • Spremnik za pelet zapremnine – 30kg – dostatno za 2 dana, 45kg – dostatno za 3 dana
 • Otvaranje vratašca jednom mjesečno
 • Zanemariva količina pepela
 • Tihi rad

Kamin je opremljen sa originalnim staklima njemačke proizvodnje.


              

Preporučuje se za domove sa ugrađenim sistemom ventilacije/izmjene protoka zraka.

 
        
Ukoliko ćete navečer peć ložiti drvom, ujutro ćete u kaminu vidjeti vidjeti pelet, a temperatura će biti nepromijenjena. Kamini imaju posebnu funkciju automatskog prebacivanja na pelete, ukoliko drvo sagori.

        
                       Dijelovi od nehrđajućeg čelika                                                          Sve je rezano sa laserom
 
„ZATVORENA KOMORA ZA SAGORIJEVANJE” 
Kamini LOUIS su među malobrojnima na tržištu koji imaju zatvorenu komoru za izgaranje te zahvaljujući tome se mogu ugrađivati u objekte u kojima je već instaliran sistem ventilacije/izmjene protoka zraka. Kamini LOUIS 100% zraka potrebnog za izgaranje preuzimaju izvan objekta.


Većina kamina dostupnih na tržištu posjeduje dovod zraka izvan objekta, ali ne posjeduje zatvorenu komoru za izgaranje stoga većina zraka koja je potrebna za izgaranje se preuzima iz unutrašnjosti objekta.


„AUTOMATSKO ČIŠĆENJE GORIONIKA” 
 
Kao prvi smo u kaminima LOUIS primijenili naš patentirani mehanizam za čišćenje gorionika pomoću kojeg je dovoljno da se vratašca kamina otvaraju samo 1 mjesečno. Gorionik se automatski čisti te se na taj način gorionik na određeno vrijeme održava u čistom stanju.                          
„AUTOMATSKO PALJENJE I GAŠENJE” 
Pelet kao i drvo u kaminu LOUIS počne goriti automatski u roku 5 minuta. Ukoliko pametna upravljačka jedinica registrira povećanje temperature u prostoru u odnosu na zadanu plamen će se ugasiti, no ukoliko se temperatura smanji plamen će se ponovno upaliti.


„AUTOMATSKA KLAPNA DOVODA ZRAKA ZA SAGORIJEVANJE”
Došao je kraj ručnom upravljanju procesa sagorijevanja u kaminima!
Standardnu opremu kamina LOUIS čini  automatska klapna dovoda zraka za sagorijevanje koja omogućuje automatsku regulaciju procesa izgaranja drva.„AKTIVNI SISTEM ČISTOG STAKLA“
U suradnji sa zatvorenim sistemom sagorijevanja, kamin LOUIS je opremljen posebnim kanalima toplog zraka, koji stvaraju jedinstvenu vrstu zračne zavjese na staklu, štiteći je od prljavštine. Staklo u kaminu LOUIS je čisto tjednima.
 
„UGRAĐENI SOBNI TERMOSTAT“
Kamin je standardno opremljen senzorom sobne temperature, te se sav rad peći usmjerava na održavanje željene temperature prostorije. Regulator može biti opremljen dodatnim senzorom temperature, koji se može postaviti na željenom mjestu.
 
„TJEDNI PROGRAMATOR“
Kamin je standardno opremljen tjednim programatorom, koji se koristi za programiranje željene temperature u bilo kojem satu, bilo kojeg dana u tjednu.


„NEOVISNOST” 
U našim kaminima se može ložiti drvo jednako kao i pelet sa automatskom funkcijom, zbog čega su naši kamini van konkurencije.

„FUNKCIONALNOST”
Kamini su osmišljeni tako da je njihov način rada tih, čist, pouzdan i automatski.

„ŠTEDLJIVOST”
Među svim prednostima naših kamina, najveća je prednost štedljivost. Potrošnja peleta je vrlo mala. Gorivo koje se nalazi u ugrađenom spremniku zapremnine 30 kg je dostatno za 2 dana, 45 kg je dostatno za 3 dana.


„LAKOĆA UPORABE”
Cijelim procesom grijanja upravlja napredna, ali ujedno i jednostavna za rukovanje upravljačka jedinica sa displejem kojom osoba može upravljati, ali također i putem interneta ili mobitela.
Svi elementi koji se nalaze u našim kaminima ih čine u potpunosti automatskim, a rukovanje se svodi na sipanje peleta u spremnik i stiskanja tipke uključi. Na jednostavan način se određuje zadana sobna temperatra, a upravljačka jedinica nakon toga sama određuje količinu doziranja peleta kako bi se ta temperatura precizno održala.


„SIGURNOST”
U gorioniku se za vrijeme sagorijevanja nalazi mala količina peleta. Ukoliko dođe do kvara u napajanju ili kod isljučivanja – plamen će se ugasiti nakon oko 1 min.
To je vrlo važna prednost posebice kod kamina sa vodenim plaštom.


„DESIGN PREMA IZBORU”
Naši kamini kao malobrojni na tržištu imaju mogućnost ugradnje, što omogućuje krajnjem korisniku da sam uredi prostor oko kamina.


„JEDNOSTAVNA MONTAŽA”
Naše kamine smo projektirali tako da budu jednostavni za montažu te da se što manje razlikuju od standardnih ugradbnih kamina na drvo. 
Parametri LOUIS CORNER LEFT AIR 10kW

Karakteristika
 
Jedinica Vrijednost
Snaga kW 6-10 
Prosječna potrošnja goriva kod maksimalne snage
 
Kg/h 2,2 
Prosječna potrošnja goriva kod minimalne snage Kg/h  1
Maksimalna toplinska snaga dobivena od materijala za loženje kW  11
Toplinska učinkovitost %  90
Maksimalna toplinska snaga uređaja kW 10 
Prosječna temperatura plinova C 158 
Udio CO u odnosu na O2 = 13% prosječno % 0,0057 Za preuzimanje:
Katalog
Što poboljšati?
Ako imate bilo kakvih komentara u vezi rada usluge ili imate prijedloge za promjene, cijenimo što ste nam poslati poruku sa svojim opisom.
Hvala vam za vašu poruku.